25. tra 2010.

MASONI - SLOBODNI ZIDARI


Kako početi blog o svjetskim tajnama nego sa postom o masonima tajnom društvu (ili društvu sa tajnama kako sami sebe vole da predstave)koje je svuda oko nas.

Premda neki ovu elitističku bratovštinu optužuju za sva zla, a za neke je ona prava škola humanizma, ona već tri stoljeća, više diskretna nego tajna, ne prestaje intrigirati. Godine 1723. u ime Velike Lože Engleske škotski je pastor James Anderson sastavio povelju u kojoj nabraja prava i zadaće svakog Masona. O religiji Konstitucija pokazuje znatnu toleranciju za to vrijeme. Masoni osuđuju ateizam, ali hvale vjersku slobodu.

"Mason je zbog svojega naslova prisiljen pokoravati se moralnom zakonu, a ako dobro razumije umijeće, nikad neće biti glupi ateist niti nereligiozni slobodoumnik. (...) Danas se, ostavljajući njima samima njihova posebna mišljenja, smatra primjerenim da ih se prisili samo da slijede religiju po kojoj su svi ljudi suglasni. Prema njoj čovjek treba biti dobar, iskren, skroman i čestit bez obzira po kakvoj se denominaciji ili posebnoj vjeri razlikuje, iz čega proizlazi da je Slobodno zidarstvo način da se pomiri iskreno prijateljstvo među osobama koje bez toga nikada ne bi mogle biti međusobno prisne."
"Andersonova Konstitucija" citirana prema G. Gayotu, La Franc-Maconnerie francaise, Textes et pratiques(18.-19. stoljeće), Pariz, Folio 1991

ISTORIJA I RAZVOJ
Masoni, također nazivani i "slobodni zidari" je mistični, strogo hijerarhijski organiziran pokret koji je nastao u prilikama liberalnog prosvjetiteljstva. Nadovezuje se na tradiciju zidarsko-klesarsko-graditeljskih cehova pa otuda proizlaze njihovi simboli šestar i uglomjer.
U svijetu sada ima preko 200 Velikih Loža i Velikih Orijenata, od kojih je 100 samo u Sjevernoj Americi.. U tim organizacijama trenutno ima između 3 i 4 miliona Slobodnih zidara u zavisnosti da li se gleda broj samo takozvanih "priznatih" Masona ili se računaju sve organizacije koje se izdaju kao masonske.
Iako je prva zvanična organizacija nastala 1717. godine tačnije 24.juna 1717. godine, četiri londonske lože stvorile su veliku ložu za London i Westminster, koja je šest godina kasnije postala Velika loža Engleskei od tada je istorija masonerije uglavnom zvanično zabeležena, napraviti potpunu sliku o samom početku nije moguće, jer nema dovoljno dokumenata. Ono što se zna je da je prva slobodnozidarska Loža - Kilwinning - nastala 1598. godine u Škotskoj. Prva Velika Loža u kontinentalnoj Evropi je Velika Loža Francuske, nastala 1728. godine. Masonerija je u Sjedinjenim Američkim Državama dobila prvu Veliku Ložu 1731. godine u Pensilvaniji. Danas, skoro svaka demokratska država na svijetu ima najmanje jednu Veliku masonsku Ložu.Tokom nastanka ovog pokreta važnu ulogu imala je crkva, koja je nastojala održavati narod u pokornosti, progoneći velik broj humanista, slobodnih mislilaca i intelektualaca koji su isticali individualnost čovjeka. Bježeći od progona crkve, slobodno misleći intelektualci okupljali su se u ovaj pokret koji je obredne čine inicijacije u pokret preuzeo iz raznih orijentalnih religija i kultova. Masonerija je u Engleskoj bila oružje kojim se služila britanska politika, a u 19. vijeku sve više ima utjecaja na druge države preko određenih loža. Članovi nekih loža bili su, među ostalima, engleski kraljevi i poznati političari Edvard VII, David Loyd George, Winston Churchill i dr.
Francuski mislioci Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo i drugi kao članovi loža unose revolucionarne, buržoaske ideje protiv feudalnog poretka. Njemačke lože, za razliku od ostalih, u svoj program uvode kršćanski nauk. Okupljaju mnoge filozofe, pisce i glazbenike, npr. Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottlieb Fichte, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven.

A sada malo legendi
Postoje mnoge priče i legende o porijeklu Masona koje govore da Masonstvo potječe od Adama, ili graditelja kule Babilonske. Jedna od češčih priča je ona koja se odnosi na Salamonov hram koji su gradili brojni fenički i sirijski graditelji. Po toj verziji masonstvo je zaista udruga koja seže u početke ljudske povijesti sa brojnim tajnim znanjima. Ono je preživjelo na Orijentu do križarskih ratova, kada su ga templari donijeli na zapad.

LEGENDA O ZIDANJU SALOMONOVA HRAMA
Slobodno zidarstvo u čitavom svijetu osniva se na principima zidanja Salomonovog hrama, koga je - kako jedna legenda kaže - zidao Adoniram ili Adon Hiram. Historijski nije dokazano, da li je to točno, ali su Slobodni zidari uzeli upravo zidanje Salomonovog hrama kao temelj rada. Cilj Slobodnog zidarstva je, kako se to među Masonima kaže, obnovljenje Salomonovog hrama.
Legenda o tome hramu kaže, da je poduzetnik zidanja bio Salamon, a tirski kralj Hiram poslao je Salamonu jednoga od najbogatijih graditelja i prvog slobodno-zidarskog majstora Adonirama. Uz njega poslao je tirski kralj Hiram Salomonu i druge zidare te veliki dio građevnog materijala. Čim se počelo s gradnjom, Adoniram je, od Salomona dobio tajnu lozinku, koju su još jedino pored njega mogli znati njegovi majstori. Ta je lozinka glasila: Jehova. Ovo ime židovskoga boga nisu Židovi inače ni u jednoj prilici smjeli izgovoriti. Prema tome ono je uzeto sigurno zato, da bi se ta lozinka čuvala u najvećoj tajnosti. Međutim, tri nezadovoljna pomoćnika na gradnji Salomonovog hrama htjeli su svakako doznati, kako ta lozinka glasi, pa su navalili na Adonirama, da im je oda. Međutim, on tu tajnu nikako nije htio izdati, pa su mu se pomoćnici zaprijetili, da će ga ubiti. Jedne se večeri konačno to i dogodilo. Kad je Adoniram htio izići na južna vrata zapriječio mu je put jedan pomoćnik, koji ga je udario, jer Adoniram nije htio reći lozinku. To isto se dogodilo i na sjevernim, i na istočnim vratima, kroz koja je Adoniram htio proći, a gdje ga je čekao po jedan pomoćnik. Konačno su ga na istočnim vratima pomoćnici ubili. Njegovo su tijelo zakopali nedaleko hrama. Kad su ih uhvatili, Salomon ih je kaznio tako, da su im isćupali srce i utrobu, presjekli grkljan i rastrgali čitavo tijelo, ali Adoniramovo tijelo nije se moglo naći sedam dana, pa je u potragu za njim pošlo više majstora. Tri majstora našla su konačno Adoniramov grob te dozvali ostale, da ga iskopaju iz groba. Oni su bili posve sigurni, da je Adoniram ubijen vjerojatno zato, što je izdao lozinku, pa su se dogovorili, da će buduća lozinka na gradnji Salomonovog hrama biti ona riječ, koju prvu izgovore kad iskopaju mrtvo tijelo. Kad su Adoniramovo tijelo izvadili iz groba jedan ga je od majstora primio za prst, ali mu je meso s prsta ostalo u ruci. Drugi majstor je također uhvatio za jedan prst, pa mu je u ruci ostala koža, a kad je treći majstor uhvatio Adonirama za ruku otpalo mu je sve meso od kostiju. Nijedan od majstora nije mogao podignuti njegovo tijelo, pa je prvi od njih rekao: - Menah belah ili mac benac, što znači: Meso otpada s kostiju ili Tijelo se raspada. Te riječi su od tada postale lozinkom zidarskih majstora, koji su lozinku ostalih majstorima šapnuli na uhu, kako je ne bi nitko od nepozvanih mogao čuti.
Salomon je dao prirediti osobito svečan sprovod ovom prvom graditelju Adoniramu, a na lijes je dao pribiti ploču u obliku pravilnog trokuta i na njoj napisati slova: J.H.V.H.
Dakle, od vremena Hiramova ubojstva, Hram je ostao nedovršen i smatra se da Masoni rade na njegovu stalnom završetku, tražeći izgubljenu majstorovu riječ. Utemeljitelji modernog Slobodnog zidarstva potraživali su nasljedstvo svih Masona koji su im prethodili, od graditelja piramida do graditelja katedrala. Izradili su inicijacijski put koji vodi od stupnja šegrta do stupnja majstora, predlažući alat za moguće poboljšanje sebe samih.
ORGANIZACIJA
Masonske organizacije se nazivaju Lože. Primanje članova u lože vrši se po određenom ritualu, a mrak, sveće, lobanje i sablje i sl. treba da učine što mističniji utisak na novoprimljenog i uvere ga u značaj masonstva. Tri i više Loža mogu da se udruže u Veliku Ložu ili Veliki Orijent. U nekim, po broju članova, većim masonskim zemljama, kao što su Škotska i Engleska, bilo je neophodno da se Lože prvo organizuju u Provincijske ili Distriktne Velike Lože, pa onda u Velike Lože.
Velike Lože su jednake i ne postoji nijedna koja ima primat. Odnosi između Velikih Loža se rešavaju međusobnim priznavanjem što članovima omogućava posećivanje. S druge strane, Masoni koji pripadaju Velikim Ložama koje međusobno nisu priznate je zabranjeno da ostvaruju masonski kontakt (naravno, to ne utiče na normalne odnose - prijateljske, rodbinske i slično).
Najveći sistemi
Dva masonska sistema se zovu Red Jorka i Škotski Red. Nijedan od njih nije u vezi sa Jorkom, Engleskom ili Škotskom. Jorški Red je osnovan u kasnom XVIII veku i zove se Glavni, a članovi Kraljevski Venac (4 stepena); sledeći korak je Tajni Red, a članovi su Kraljevski i Odabrani Zidari (3 stepena); konačni je Viteški Red, a članovi su Vitezovi Hramovnici (3 stepena). Škotski Red je osnovan u Čarlstonu, Južna Karolina, 1801. (33 stepena uključujući tri Stepena Simboličke Lože).
U mnogim drugim grupama, povezanim sa Jorškim Redom, članovi su uglavnom izabrani, ali ponekad i izglasni. Oni su zainteresovani za poseban vid slobodnog zidarstva uključujući i istraživanje slobodnog zidarstva. Poznati su: Kraljevski Red Škotske (The Royal Order of Scotland), Savezni Masonski Stepeni (The Allied Masonic Degrees), Crveni Krst Konstantina (The Red Cross of Constantine), Masonsko Društvo Rozenkrojcera (The Masonic Rosicrucian Society - SRICF), Red Strogog Obreda (The Rite of Strict Observance - CBCS), Red Velike Akademije (The Grand College of Rites), Vitezovi Masoni (Knight Masons), Red Plute (The Order of Corks), Jorški Krst Časti (The York Cross of Honour), Plavi Monasi (The Blue Friars), Sveti Kraljevski Venac Viteških Sveštenika Hrama (The Holy Royal Arch Knights Templar Priests) i Red Istočne Zvezde (Order of the Eastern Star) (red za supruge Masona). Postoje i „mistični stepeni“, poput Grobnica (The Shrine), Pećina (The Grotto) i Visoki Kedrovi Libana (The Tall Cedars of Lebanon), takođe od značaja. Manje skupine se bave posebnim vidovima Veštine.

Slobodni zidar može postati svaki muškarac. No, naravno moraju se ispuniti određeni uslovi. U anglo-centričnoj masoneriji je vjera u "Vrhovno Biće", koje Slobodni Zidari nazivaju Vrhovni Neimar Svemira. Ateisti ne mogu postati masoni u anglo-centričnom sistemu, ali mogu u Velikom Orijentu Francuske ((fr)) i organizacijama koje VOF priznaje. Osim toga, jedini preostali uslov je da kandidat nema krivični dosije. Potom se uputi molba nekom masonu za prijem. Onda, Majstor sa Savetom poseti mogućeg člana i njegovu porodicu da bi ih upoznao, saznao zbog čega osoba želi da postane mason i slično. Na osnovu izveštaja masoni odlučuju da li će primiti novog brata ili ne (obično je odgovor pozitivan). Može se, pak desiti da mason sam izabere neku osobu istaknutu u društvu za budućeg brata - kako se masoni međusobno oslovljavaju. Osoba može postati mason i ako joj je otac bio mason. To su luftoni.

MASONSKA INICIJACIJA
Masonska inicijacija je proces kojim neki profani (pro fanum, doslovno "ispred hrama") postaje iniciran (in itium, doslovno "na putu"). Onaj koji ulazi primljen je s povezom na očima i podvrgnut kušnjama zemlje, vode, vjetra i vatre prije nego što simbolički umre da bi se ponovno rodio kao Slobodni zidar: on je dakle šegrt. Tijekom te faze, koja može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, mora šutjeti kako bi shvatio pravila funkcioniranja lože. Postavši kalfa, on se u potpunosti koristi pravom govora. Napokon kao majstor raspolaže svim potrebnim simboličnim alatom i produbljuje svoj angažman. Rad u loži snažan je trenutak masonskog života. Na sastancima koje Masoni održavaju dvaput na mjesec, jedan od njih drži predavanje ili "dasku". Političke i vjerske teme općenito su zabranjene u korist analize nekog simbola ili neke masonske vrijednosti. Izlaganje upotpunjuje rasprava. Nakon završetka radova Masoni se često neformalno nalaze oko stola za vrijeme "agapa".
Temeljna masonska tajna dio je prisege koju polaže svaki Mason pri inicijaciji. Njezino zazivanje pokazuje sve vrste maštarija i izmišljotina. Razlikujemo dva oblika tajni: one obreda i pripadnosti. Prva je otkrivena prije otprilike tri stoljeća: bogata literatura danas iznosi pojedinosti o masonskim tajnama. Druga se temelji na slobodi pojedinca. Tako brat Mason može otkriti svoju pripadnost, ali nikada ne smije otkriti pripadnost treće osobe u odnosu na njezin privatni život. Što se tiče tajne tj. skrivene naravi masonskih sastanaka, sve je relativno; lože su, primjerice u Francuskoj najvećim dijelom udruge prema zakonu iz 1901. godine čiji su statuti i imena glavnih članova deponirani u policijskoj prefekturi. Prava masonska tajna je međutim nešto drugo; ona proizlazi iz intimnog odnosa koji svaki Mason stvara tijekom godina sa samim sobom, članovima svoje lože i masonskim vrijednostima. Casanova je već u XVIII. stoljeću primijetio kako je "tajna masonstva nepovrediva po svojoj naravi jer je Mason (...) nije ni od koga čuo. Otkrio ju je zato što ide u ložu, promatra, razmišlja i zaključuje".


POZNATI MASONI U ISTORIJI: Vuk Stefanović Karadžić, Dositej Obradović, Petar II Petrović Njegoš, Knez Mihailo Obrenović, Petar I Karađorđević, Aleksandar I Karađorđević, Živojin Mišić, Mihajlo Pupin, Ivo Andrić, Oliver Cromwell, Voltaire, Benjamin Franklin, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Horacio Nelson ,James Cook, George Washington, Giuseppe Garibaldi, Lajos Kossuth ,Samuel Colt ,Davy Crockett, Simon Bolivar, Henry Ford ,Alexander Fleming, Kemal Ataturk, Arthur Conan Doyle, Charles Lindbergh, Jawaharlal NehruFranklin Delano Roosevelt ,Winston Churchill, Harry Spencer Truman, John Wayne ,Neil Armstrong, John Glenn,itd itd itd.
Na popis nism stavio Josipa Broza mada se i on u mnogim špekulacijama navodi kao član jedne engleske tajne masonske lože.

Sledeći post masonski simboli.

Pročitajte i
SIMBOLI SLOBODNIH ZIDARA
                                                                                     ILUMINATI I
 Google Masoni i Iluminati

Nema komentara:

Objavi komentar